cs

Ukázky karet

Léčivé andělské karty

Léčivé andělské karty

Předlohou ke kartám je 67 obrazů s květinovou tematikou a 8 obrazů průvodců a ochránců na cestě.

Andělské energie ze sedmi sfér + osmé sféry archandělské. 

Uvádím na ukázku některé z předlohových obrazů pro Léčivé andělské karty. H.A.