O kartách

Představujeme vám dva projekty Vodnářských karet

VODNÁŘSKÉ KARTY
obsahují  2 projekty:

Vodnářské afirmační karty a Léčivé andělské karty

K oběma sadám karet patří konkrétní  hudební cd.


Kdo karty vytvořil:

Autorkou celého tohoto uměleckého díla, které má Hlubinně-harmonizační charakter, je Mgr. Hana Antonínová /uměleckým jménem Hany ANTONINOVA/. Všechno, co toto léčivé dílo obsahuje, přijala autorka přímo z Univerzálního vědomí: Afirmační texty jsou ozvěny z duchovních - astrálních světů mentální reality, ilustrační obraz Cesta duše, ze kterého je poskládáno základních 64 karet (z Vodnářských afirmačních karet) , pochází z galaktických a rajských světů, tedy z úrovně spirituální reality. Z úrovně hmotné reality přišly hudební informace a informace o využití některých potravin, které mají transformační účinky v kontextu jejich pozemského výskytu. A konečně minerály, barvy a ucelený polohový plán karet v kombinaci s konkrétními obrazovými díly Hany Antonínové jsou doma ve sférách meziprostorových - mezidimenzionálních a mezigalaktických.

Obě sady karet jsou doslova NÁVODEM NA ŽIVOT - jak žít na této planetě, a jsou zároveň uměleckým dílem. Vznikly z obrazů, které autorka vytvořila pro Rajskou galerii.