cs

Obrazy a hudba doplňují jednotlivé karty

04.11.2019

V průběhu let 2015, 2016 a 2017 vznikaly unikátní obrazy s Hlubinně-harmonizačními účinky, přes které jejich autorka vytvářela /kódovala/ spektrální transformační pole pro Vodnářský věk. Těchto Výjimečných pláten vzniklo více než sto a formou reprodukcí jsou některé z nich v nabídce E-shopu firmy HANYART.EU s.r.o.

Kristus
KristusHlubinně-harmonizační účinky kolekce obrazů
ŽENA V RÁJI:

Žena v ráji 1

Pokora, síla lásky a trpělivost přináší štěstí, radost a vnitřní naplnění. Ochraňuje před netrpělivostí a falešnými touhami, vede k hojnosti a k realizaci tužeb, přání, životních snů.


Žena v ráji 2

Rovnováha živlů je základním stabilizačním prvkem pro rovnováhu člověka. Ochraňuje předmagickými útoky, posiluje mysl a pomáhá uzdravovat fyzické tělo.


Žena v ráji 3

Síla ženské lásky propojená s čistým mateřským principem je branou do hlubokého partnerského propojení. Přináší očištění partnerské komunikace, uzdravuje od nenávisti. Přichází s ní imoudrost a pochopení životních dějů - událostí. Je hlubokým zrcadlem ran minulosti, kterou dokáže i uzavřít.


Žena v ráji 4

Vysoký stupeň ochrany pro všechny typy vztahů. Pomáhá k hmotné realizaci plánů zcela v souladu s daným člověkem a za daných okolností - bez rizika ztrát. Silný láskyplný prvek mileneckého spojení vše narovnává - přivádí člověka ve správný čas do správného prostoru, aniž by při tom byla narušena stabilita okolních vztahů.