Obrazy a hudba doplňují jednotlivé karty

04.11.2019

V průběhu let 2015, 2016 a 2017 vznikaly unikátní obrazy s Hlubinně-harmonizačními účinky, přes které jejich autorka vytvářela /kódovala/ spektrální transformační pole pro Vodnářský věk. Těchto Výjimečných pláten vzniklo více než sto a formou reprodukcí jsou některé z nich v nabídce E-shopu firmy HANYART.EU s.r.o.

Hlubinně-harmonizační účinky kolekce obrazů ŽENA V RÁJI:

Žena v ráji 1

Pokora, síla
lásky a trpělivost přináší štěstí, radost a vnitřní naplnění. Ochraňuje před
netrpělivostí a falešnými touhami, vede k hojnosti a k realizaci tužeb, přání,
životních snů.

Žena v ráji 2

Rovnováha živlů
je základním stabilizačním prvkem pro rovnováhu člověka. Ochraňuje před
magickými útoky, posiluje mysl a pomáhá uzdravovat fyzické tělo.

Žena v ráji 3

Síla ženské lásky
propojená s čistým mateřským principem je bránou do hlubokého
partnerského propojení. Přináší očištění partnerské komunikace, uzdravuje od
nenávisti. Přichází s ní i moudrost a pochopení životních dějů - událostí. Je
hlubokým zrcadlem ran minulosti, kterou dokáže i uzavřít.

Žena v ráji 4

Vysoký stupeň ochrany
pro všechny typy vztahů. Pomáhá k hmotné realizaci plánů zcela v
souladu s daným člověkem a za daných okolností - bez rizika ztrát. Silný
láskyplný prvek mileneckého spojení vše narovnává - přivádí člověka ve správný čas do správného prostoru, aniž by při tom byla narušena stabilita okolních vztahů.